České dráhy
hlavní partner

FD ČVUT
akademický partner


České dráhy
partner

FD ČVUT
partnerNejnovější zajímavosti
svět železnic, který vás chytne a nepustí

Národní technické muzeum

železniční sbírka

Hlavním účelem železniční sbírky při založení muzea, podobně jako u většiny ostatních oborů, bylo především dokumentování a propagování současné železniční techniky. Přední české železniční strojírny, jejichž zástupci byli členy příslušné "oborové skupiny", darovaly do sbírek muzea mnoho vzorků nových nebo zkoušených součástí. Postupem času se činnost železničního oddělení zaměřila především na dokumentaci vývoje železniční dopravy na území dnešní České republiky.

 •••••••••••••••••••••

ČVUT FD

rozhovor s děkanem prof. Ing. Miroslavem Svítkem, dr. h. c.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů.

 •••••••••••••••••••••

Nádraží Františka Josefa I.

Edmund Orián

Novorenesanční objekt postavili architekti I. Ullmann a A. Barvitius v letech 1869 - 1871. Nádraží spolu s kolejištěm a sklady stálo na vinohradské straně čelem k novoměstským hradbám ještě čtyři roky, než došlo k jejich zbourání. Před nádražním objektem dlouhým 150 m byla po zbourání hradeb vybudována přístupová cesta se stanovištěm drožek a fiakrů.

 •••••••••••••••••••••

Švestková dráha

AŽD oživuje tradiční lokálku a dává jí nový kabát

Turistická linka přepravila během první sezony pod novým provozovatelem 4,5 tisíce lidí. AŽD plánuje trať využít také jako zkušební polygon, na kterém bude testovat nejnovější technologie a přemění ji v nejmodernější lokálku v Evropě.

Co na dráze jezdí: Motorové vozy M 131.1 (Hurvínek), motorový vůz 810 a dva přívěsné vozy řady 010 v barvách AŽD Praha.

Moduly Brno

klub modelové železnice TT

Snaha o co největší přiblížení modelu železnice k realitě, ať už jde o vzhled stanic, vedení tratě, provozované soupravy i ztvárnění provozu, nás přiměla k tvorbě kolejiště složeného z jednotlivých napojitelných částí – modulů. Jejich výhodou je i kompaktnost při skladování a rozložení časových i finančních zdrojů modelovaného celku.

S těmito poznatky jsme 3. března 2011 založili klub pod názvem Moduly Brno.

 •••••••••••••••••••••

Posázavský Pacifik

Nakladatelství Průžová Jitka – TVÁŘE

Železniční trať, nesoucí v současných jízdních řádech číslo 212, se od Světlé přes Ledeč, Zruč, Kácov, Český Šternberk, Ledečko a Sázavu až do Čerčan ve většině délky vine podél řeky Sázavy. Sevřená údolí se zachovalou přírodou a často minimálně osídlenými partiemi tak díky umu projektantů a stavitelů dala vzniknout železnici, která se u nás spolu s pokračováním železnice z Čerčan dál přes Týnec, Davli a Vrané ku Praze řadí k těm nejkrásnějším.

 •••••••••••••••••••••

Vagonářské muzeum Studénka

od roku 1956

Muzeum se nachází ve Studénce již od roku 1956, sídlí ve věžovité části místního zámku.

Expozice v zámecké věži zabírá celkem tři poschodí. Začátek prohlídky je ve třetím poschodí. Návštěvník se zde může seznámit s vývojem dopravy od středověku až po vznik nejstarších železničních tratí. Od první koněspřežné dráhy, po bouřlivě se rozpínající železniční tratě v celé Evropě, umožněné nahrazením koňské tažné síly silou páry, kterou představovala nově sestrojená parní lokomotiva.

 •••••••••••••••••••••

Spolek železniční historie Martinice

Kulturní památka v ČR

Cílem spolku je propagace železniční stanice Martinice v Krkonoších a regionální tratě 042 Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou, zřízení muzea ve stanici a také záchrana a obnova zchátralých objektů v areálu stanice.

 •••••••••••••••••••••

Nostalgické jízdy ČD

kalendář na rok 2018

Neváhejte se vydat do železniční nostalgie a cestujte s železničními historickými vozidly, která již v běžném provozu nespatříte...

Stáhněte si kalendář nostalgických jízd pro rok 2018 (data platná k 1.3.2018) se základními informacemi o nasazených vozidlech a trasách.

 •••••••••••••••••••••


www.starezeleznice.cz

Ctěné obecenstvo, milí příznivci současné i historické železnice,

dovolujeme si vám předložit prozatím malou ochutnávku z projektu, který pro vás dlouho připravujeme a který bude moci i díky porozumění a podpoře našeho největšího dopravce, tj. Českých drah, brzy spatřit světlo světa i v plnohodnotné podobě, věříme však, že již i tato, jakkoli dosud provizorní forma, si získá Vaši pozornost a bude pro vás zdrojem radostných a obohacujících chvil.

fotobanka dobových fotografií a pohlednic Fotogen CZ

Jen, prosím, buďte shovívaví k chybičkám a jiným nedostatkům, které se při množství obsahu většího nežli malého :-) vloudí a které se snažíme za běhu odstranit, prosím, upozorněte nás na ně prostřednictvím formuláře, budeme vám vděčni i za jakákoli jiná doplnění a podněty.

Velmi pak uvítáme jakoukoli snahu a ochotu železničních fandů, sběratelů, fotografů, spolků atd. podělit se o své materiály s ostatními (ovšemže se nebudeme chlubit cizím peřím, naopak vám - s absolutním respektem k autorství - rádi poskytneme přívětivou a jmenovitou reklamu zdarma) :-), k čemuž jsou komukoli stránky www.starezeleznice.cz k plné dispozici, k nabídce vašich příspěvků lze rovněž využít formulář na kontaktní stránce., obratem se vám ozveme zpět.

Děkujeme za Vaši přízeň, budeme nesmírně potěšeni, pakliže si naše stránky oblíbíte a budete je hojně navštěvovat:

Současné i historické železnici zdar!

stránky www.starezeleznice.cz pro vás vytvořila společnost

www prezentace a videoprodukce SKILL production Zlín

www prezentace a videoprodukce k vašim službám

tento web je provozován za přispění

Měření a regulace s.r.o.


© Staré železnice 2018

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?